Ugradnja sistema za točenje ulja i izvlačenje starog

Ugradnja FILCAR sistema za točenje ulja i izvlačenje starog