Postupak montaže dizalice sa dva motora

Postupak montaže dizalice sa dva motora SPACE S.r.L