Postupak montaže komore i dva pripremna mesta SAIMA MECHANICA u autoservisu V&B.