Priprema za farbanje

Pripremna stanica dupla za farbanje sa komponentama SAIMA

Korisne dimenzije: 6,00 (x2)x8,14xH3,50(x2) m Kapacitet vazduha Qv = 18.000+18.000 m3/h Betonska podloga sa filterima Opremljena je sa 10+10 redova filtera klase F1 pod pritiskom, ovo filteri su samogasivi i nemaju moć zadržavanja praha. Br 10+10 rasvetnih elemenata sa 1 led = 30 LED Prednja zavesa i 3 bočne zavese Dve extrakcione jedinice – SAIMA 9 Controlna jedinica.

Cena na upit