Prednosti korišćenja pomoćne ruke

Prednosti korišćenja pomoćne ruke Bez obzira što za montažu/demontažu run flat, pax i veoma niskih i širokih pneumatika postoje posebno dizajnirane mašine kao što je Space GA 441,montaža/demontaža run flat, pax i ostalih zahtevnih pneumatika je moguća i sa klasičnim mašinama ali uz dodatak pomoćne ruke. Pomoćna ruka čak i u osnovnoj verziji omogućava [...]