Postupak montaže kardanke sa H postoljem

Postupak montaže dvostubne dizalice sa H- postoljem i kardanskim prenosom SDB2306E SPACE.